fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Düşünme Becerileri ve Eğitimi

Düşünme Becerileri ve Eğitimi

Düşünme Becerileri dersimizin amacı öğrencilerimize eleştirel ve çok yönlü düşünme, cesur ve açık fikirli olma, değişime açık olma fırsatını vermektir. Düşünme becerileri, farklı durumlarda farklı görevleri yönetmek için başka alanlara aktarılan becerilerdir. Eğitim programımızın içerisinde yer alan bu dersle çocuklarımızın öğrenme, anlama, uygulama, analiz etme ve karar verme yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Kağıt ve kutu oyunlarıyla desteklediğimiz dersimizde dil becerilerini de geliştirmeyi hedeflediğimiz için felsefe kaynaklarından da faydalanıyoruz.