fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Branş Derslerimiz

Beden Eğitimi

  Beden Eğitimi dersimiz ile çocuklarımızı erken yaşlarda sağlıklı yaşamın en temel koşulu spor konusunda bilinçlendirmeyi, esneklik, hız, sıçrama, el-göz koordinasyonu, bireysel ve takım sporları çalışmaları ile sporu sevdirmeyi ve sporun yaşamlarının ayrılmaz bir parçası olduğunu göstermeyi hedeflemekteyiz.

  Düşünme Becerileri ve Eğitimi

   Düşünme Becerileri dersimizin amacı öğrencilerimize eleştirel ve çok yönlü düşünme, cesur ve açık fikirli olma, değişime açık olma fırsatını vermektir. Düşünme becerileri, farklı durumlarda farklı görevleri yönetmek için başka alanlara aktarılan becerilerdir. Eğitim programımızın içerisinde yer alan bu dersle çocuklarımızın öğrenme, anlama, uygulama, analiz etme ve karar verme yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Kağıt ve kutu oyunlarıyla desteklediğimiz dersimizde dil becerilerini de geliştirmeyi hedeflediğimiz için felsefe kaynaklarından da faydalanıyoruz.

   Görsel Sanatlar

    Bir çocuğun henüz kelimelere dökemediği duygu ve düşüncelerini en temel ifade biçimi resmederek anlatmaktır. Çocuğun resim yapma anı kendisini en iyi hissettiği andır da diyebiliriz. Bu sayede, motor kaslarının gelişmesi, görsel algı düzeyinin yükselmesi, estetik beğeni düzeyinin gelişmesi, hepsinden de önemli olarak yaratıcılığının gelişmesi sağlanabilmektedir. Okulumuzda Görsel Sanatlar Dersinde pastel boya, sulu boya, kesme, yapıştırma, ebru, baskı kolaj, üç boyutlu çalışmalar, sanatçı ve eserlerini tanıma çalışmaları ile öğrencilerimizin derse karşı olumlu tutum geliştirmeleri sağlanır.

    İngilizce

     İngilizce derslerimizin amacı öğrencilerin ana dilleri dışındaki dillerin varlığını fark etmesi, duyduğunu anlayabilmesi ve cevap verebilmesi, İngilizce öğrenmeye istekli olmasını sağlamaktır. Okulumuzda tüm yaş grupları ile her gün İngilizce dersi yapılmaktadır. Hedefimiz, İngilizce dinleme becerilerini geliştirmek ve konuşma becerilerinin temelini atmaktır. Bu hedef doğrultusunda çeşitli hikaye kitapları, CD, DVD, posterler kuklalar ve resimli kartlar kullanılmaktadır. Drama ve rol oynama çalışmalarına ağırlık verilmektedir. Böylece gelecek yıllardaki yabancı dil öğretimine de altyapı oluşturulur.

     Modern Dans

      Öğrencilerimizin dans yeteneklerini geliştirmeye yönelik çalışmalarımızda vücut esnekliği, el - kol, bacak koordinasyonu kazandırma ve ekip çalışmasına uyum sağlamaları hedeflenmektedir. Belli bir temadan yola çıkılarak hazırlanan koreografiler ile kendini topluluk önünde ifade etme becerisi kazandırmak amacı ile çalışmalar yapılmaktadır.

      Müzik

       Okul öncesi eğitim döneminde müzik ve müzikle bağlantılı hareket, ses, söz ve tartım çocuğun gelişimini önemli yönde etkiler bundan dolayı dersimizdeki ana hedefimiz çocukların müzikal becerilerini geliştirmek, müzik sevgisini aşılamak, yeteneklerini ortaya çıkarmada yol gösterici ve yardımcı olmaktır. Bu amaç doğrultusunda müzik derslerimizde her öğrencinin istek ve yeteneği doğrultusunda ses, melodi, ritim çalışmaları yapılır. Enstrüman tanıtımı yapılarak öğrencilerin derse karşı olumlu tutum geliştirmeleri sağlanır. Okul ve halk şarkıları öğretilir.

       Satranç

        Çocukların zihinsel gelişmelerine katkıda bulunmak, hayal güçlerini arttırmak, yarının düşünen toplumunu oluşturan fertlerini yetiştirmek amacıyla satranç faaliyetlerimizi gerçekleştirmekteyiz.

        Yaratıcı Drama

         “Drama Hayatın Provasıdır.” Drama derslerimizde, öğrencilerimizin kendilerini tanıyıp, keşfetmelerini, özgüvenlerini arttırmayı, düşündüklerini özgürce dile getirmelerini, topluluk içinde çalışma, iş birliği yapma ve iletişim becerilerini geliştirmelerini hedeflemekteyiz. Bu hedefleri gerçekleştirmede masallar ve oyun önemli bir rol oynamaktadır. Bundan dolayı oyun oynamak, canlandırma yapmak ve masal dinlemek yaptığımız çalışmalar arasında yer alır.

         Laboratuvar Çalışmaları

          Ana sınıflarımız ile yapılan laboratuvar çalışmalarındaki hedefimiz, çocukların henüz 4-5 yaşlarında iken kendilerinde ve çevrelerinde gözlemledikleri olayların temelinde yatan fiziksel ve kimyasal değişimler konusunda farkındalık yaratmaktır. Gösteri deneylerinin yanı sıra, kendilerinin bizzat uygulayıcı oldukları deneylerle fen alanına olan ilgi ve duyarlılıkları artırılmaktadır.