fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar

Bir çocuğun henüz kelimelere dökemediği duygu ve düşüncelerini en temel ifade biçimi resmederek anlatmaktır. Çocuğun resim yapma anı kendisini en iyi hissettiği andır da diyebiliriz. Bu sayede, motor kaslarının gelişmesi, görsel algı düzeyinin yükselmesi, estetik beğeni düzeyinin gelişmesi, hepsinden de önemli olarak yaratıcılığının gelişmesi sağlanabilmektedir. Okulumuzda Görsel Sanatlar Dersinde pastel boya, sulu boya, kesme, yapıştırma, ebru, baskı kolaj, üç boyutlu çalışmalar, sanatçı ve eserlerini tanıma çalışmaları ile öğrencilerimizin derse karşı olumlu tutum geliştirmeleri sağlanır.