fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Eğitim Felsefemiz

Eğitim Felsefemiz

Öğrenmek, okulöncesinde başlar ve yaşam boyu sürer. Okulun temel görevi, öğrenmeyi seven, öğrendiğini yaşam ve insanlık için geliştiren insanlar yetiştirmektir. Çocuğu yaşamla tanıştıran, öğrenme isteğini canlı tutan, kendine güvenen ve başarılı bir birey olmasını sağlayan ilk ve temel kurum anasınıfıdır. Bu nedenle biz anasınıfında, çocukları geleceğin yetişkinleri olarak kabul ederiz. Onları okulu seven, kendisini ifade edebilen, temel eğitim bilgileriyle donanımlı kişiler olarak ileriki sınıflara hazırlarız.

Kurumumuz anasınıflarındaki öncelikli hedefimiz, çocuğun kendini güvende ve mutlu hissedeceği bir ortam sağlamaktır. Öğrencilerimizin bütünsel gelişimine katkıda bulunan ve onları ilkokula hazırlayan sınıflarımızda birçok branş dersi ile zenginleştirilmiş bir program uygulanmaktadır. İngilizce de eğitim programımızda önemli bir yer teşkil etmektedir.
Anasınıflarımızda çocuklarımız en iyi oyun ortamını bulurlar. Oyun sayesinde (serbest veya yapılandırılmış oyun) çocuklarımız iş birliğini geliştirir, yaşıtlarıyla iletişime geçerek birlikte yaşamayı öğrenirler. Ayrıca oyun iç disiplinin gelişmesinde de faydalı olan bir araçtır. İç disipline sahip olan çocuk kendini daha güçlü hisseder.

MEB programları temel alınarak hazırlanan programımızda Gems, P.Y.P., High Scope programları da harmanlanarak yıllık planımız hazırlanır. Böylelikle bu programlar tüm öğrenim yılı boyunca eğitimimizin temeli olur. Araştırmalar, erken yaşlarda verilen fen ve matematik eğitiminin çocukların temel kavramları öğrenmelerinde ve okula hazır bulunuşlukla ilgili becerilerinin kazanılmasında büyük öneme sahip olduğunu göstermektedir. Bu düşünce doğrultusunda, “GEMS Eğitim Yaklaşımı” programımızda önemli bir yer teşkil etmektedir. GEMS Programı içerisinde yer alan eğlenceli etkinliklerle çocukların fen ve matematiğe ilgi duymaları sağlanır, böylece bilimsel düşünmenin ilk temelleri de atılmış olur. Çocuklar bilgiyi keşfetmeyi, bilginin somuttan soyuta gelişimini ve bilginin bağlantılarını erken yaşlarda, yaşayarak öğrenir.
‘Anaokulunun amacı, öğrenmeye ilgi uyandırmaktır.’ diyen ünlü Alman pedagog Froebel gibi biz de kurumumuzda çocukların kendi gayretleriyle öğrenmelerine fırsat verirken; bilgi aktaran yetişkinden çok çocuğun içinde var olan yeteneklerin serpilip gelişmesine yardımcı olan ve yol gösteren rehber yetişkinler olmayı tercih etmekteyiz.