fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

REHBERLİK SERVİSİ

Okul rehberlik servisimizin amacı, öğrencilerimizin karşılaşabilecekleri bireysel ve eğitsel sorunlarını çözmelerine, duygu ve düşüncelerini ifade edebilmelerine, yetenek ve ilgileri doğrultusunda kendilerini geliştirebilmelerine; velilerimizin de çocuğun gelişim sürecinde karşılaştıkları problemleri çözmelerine yardımcı olmaktır. Düzenli yapılan taramalar ve sınıf içi çalışmalarla tüm öğrencilerimiz takip edilerek, öğrencilerin desteğe ihtiyaç duydukları yönler, alanlar belirlenir; bunları geliştirebilmeleri için yol gösterilir.

Öğrenciye yönelik çalışmalar:

• Okula uyum çalışmaları: öğrencilerin okula başladıkları ilk bir ay, düzenli gözlem yapılır. Öğrencinin okuldaki uyum süreci, sosyal ilişkileri, etkinlikleri katılımı ile ilgili yapılan gözlemler haftalık raporlar şeklinde veliyle paylaşılır.

• Bireysel farklılıkların takibi- gelişim değerlendirme çalışmaları: rutin olarak uygulanan gelişim tarama testleri ile öğrencini gelişiminin yaş düzeyine uygunluğu takip edilir, sonuçlar önerilerle birlikte veliye iletilir. Özel öğrenme bozukluğu taraması ve okul olgunluğu ölçekleri ile öğrencinin öğrenme becerileri değerlendirilerek danışmanlık yapılır.

• Danışmanlık çalışmaları: uygulanan bireyi tanıma teknikleri ile öğrencinin duygusal sorunları belirlenip danışmanlık yapılır.

• Dikkat geliştirme çalışmaları

• Yaratıcı düşünme- scamper çalışmaları

• Sosyal ve duygusal becerileri geliştirme çalışmaları

Veliye yönelik çalışmalar:

• Bireysel görüşmeler

• Veli seminerleri

• Aylık bültenler

• Geribildirim raporları

Öğretmenlere yönelik çalışmalar:

• Eğitim yöntemleri, öğrenci – veli iletişimi, sınıf değerlendirmeleri ile ilgili olarak öğretmenlerimize bireysel ve grup danışmanlığı yapılmaktadır.