fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Yaratıcı Drama

Yaratıcı Drama

“Drama Hayatın Provasıdır.” Drama derslerimizde, öğrencilerimizin kendilerini tanıyıp, keşfetmelerini, özgüvenlerini arttırmayı, düşündüklerini özgürce dile getirmelerini, topluluk içinde çalışma, iş birliği yapma ve iletişim becerilerini geliştirmelerini hedeflemekteyiz. Bu hedefleri gerçekleştirmede masallar ve oyun önemli bir rol oynamaktadır. Bundan dolayı oyun oynamak, canlandırma yapmak ve masal dinlemek yaptığımız çalışmalar arasında yer alır.