fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

İngilizce

İngilizce

İngilizce derslerimizin amacı öğrencilerin ana dilleri dışındaki dillerin varlığını fark etmesi, duyduğunu anlayabilmesi ve cevap verebilmesi, İngilizce öğrenmeye istekli olmasını sağlamaktır. Okulumuzda tüm yaş grupları ile her gün İngilizce dersi yapılmaktadır. Hedefimiz, İngilizce dinleme becerilerini geliştirmek ve konuşma becerilerinin temelini atmaktır. Bu hedef doğrultusunda çeşitli hikaye kitapları, CD, DVD, posterler kuklalar ve resimli kartlar kullanılmaktadır. Drama ve rol oynama çalışmalarına ağırlık verilmektedir. Böylece gelecek yıllardaki yabancı dil öğretimine de altyapı oluşturulur.