fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Modern Dans

Modern Dans

Öğrencilerimizin dans yeteneklerini geliştirmeye yönelik çalışmalarımızda vücut esnekliği, el - kol, bacak koordinasyonu kazandırma ve ekip çalışmasına uyum sağlamaları hedeflenmektedir. Belli bir temadan yola çıkılarak hazırlanan koreografiler ile kendini topluluk önünde ifade etme becerisi kazandırmak amacı ile çalışmalar yapılmaktadır.