fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Müzik

Müzik

Okul öncesi eğitim döneminde müzik ve müzikle bağlantılı hareket, ses, söz ve tartım çocuğun gelişimini önemli yönde etkiler bundan dolayı dersimizdeki ana hedefimiz çocukların müzikal becerilerini geliştirmek, müzik sevgisini aşılamak, yeteneklerini ortaya çıkarmada yol gösterici ve yardımcı olmaktır. Bu amaç doğrultusunda müzik derslerimizde her öğrencinin istek ve yeteneği doğrultusunda ses, melodi, ritim çalışmaları yapılır. Enstrüman tanıtımı yapılarak öğrencilerin derse karşı olumlu tutum geliştirmeleri sağlanır. Okul ve halk şarkıları öğretilir.