Beden Eğitimi

   Dersimizdeki ana hedefimiz etkinlikler aracılığı ile öğrencilerimizin fiziksel gelişimlerini, hareket kapasitelerini en üst düzeye çıkarmak; sportif beceri gelişiminin yanında ruh ve beden sağlığını koruyarak sosyal yaşama uyumlarını sağlamak; aynı zamanda öğrencilerimize duygusal davranışlar ve alışkanlıklar kazandırmaktır. Öğrencilerimizin “Yaşam Boyu Spor” ilkesinden hareket etmelerini, sporun insan yaşamın değişmez bir parçası olduğu gerçeğini görmelerini ve benimsemelerini sağlamak beden eğitimi bölüm felsefesidir.
     Bu yönde sınıf içi etkinliklerin dışında öğrencilerimiz basketbol voleybol gibi maçlara götürülür, okulumuzda düzenlenen spor şenliğine katılmaları sağlanır, yerli ve yabancı sporcular ve sporlar hakkında bilgiler verilir ve videolar seyrettirilir.