LİSE ETÜTLER

Bireysel ve Toplu Etüt Çalışmaları
Öğrenciler kendi ihtiyaçları doğrultusunda veya ilgili dersin öğretmeninin gerekli gördüğü durumlarda, günlük ders programının bitişinde öğretmenler ile birebir etüt çalışmaları yapabilirler. Bunun için öğretmenin programının uygunluğu kontrol edilip randevu alınmalıdır. Bireysel etütlerdeki amaç, öğrencinin konu eksiklerini tamamlaması, çözdüğü sorularda karşılaştığı hata ve eksikleri telafi etmesidir.

Bireysel etütlerin yanısıra, sınıflara göre haftanın belirlenmiş günlerinde okul sonrası saat 17:00 - 20:00 arasında toplu etüt çalışmaları uygulanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, öğrencilere sürdürülebilir, uzun soluklu çalışma alışkanlığı kazandırmaktır. Toplu etütlerde konu anlatımı yapılmaz. Görevli öğretmen öğrencilerin bir arada sessiz bir ortamda çalışmasını sağlar.