ORTAOKUL ETÜTLER

Derslerin kavranması bizim için büyük önem taşır. Dolayısıyla okula gelememe veya herhangi bir sebeple konuyu kavramakta güçlük çeken öğrencilere ders dışı saatlerde öğretmenleriyle bire bir veya küçük guruplar halinde çalışmalar düzenlenir. Bu çalışmalar öğrencinin talebiyle veya öğretmenin gerekli gördüğü durumlarda yapılır. Hedef her öğrencinin konuyu anlamasını sağlamaktır.