REHBERLİK SERVİSİ


Okul rehberlik servisimizin amacı, öğrencilerimizin karşılaşabilecekleri bireysel ve eğitsel sorunlarını çözmelerine, duygu ve düşüncelerini ifade edebilmelerine, yetenek ve ilgileri doğrultusunda kendilerini geliştirebilmelerine; velilerimizin de çocuğun gelişim sürecinde karşılaştıkları problemleri çözmelerine yardımcı olmaktır. Düzenli yapılan taramalar ve sınıf içi çalışmalarla tüm öğrencilerimiz takip edilerek, öğrencilerin desteğe ihtiyaç duydukları yönler, alanlar belirlenir; bunları geliştirebilmeleri için yol gösterilir.

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar:
Bireysel Çalışmalar:
• Akademik başarı, öğrenme süreçleri ile ilgili çalışmalar
• Öfke kontrolü, sosyal uyum, problem çözme ile ilgili çalışmalar
• Sınav kaygısı çalışmaları
• Psiko- sosyal gelişimi izleme, ilgi ve ihtiyaçları belirleme çalışmaları
• Bireysel danışmalar

Sınıf ve Grup Rehberliği Çalışmaları:
Bireysel danışmaların yanı sıra öğrencilerimizle belirli aralıklarla sınıf rehberliği çalışmaları yapılmaktadır. Ayda bir yapılan grup çalışmaları ile de öğrencilerimizin gelişim dönemlerinde karşılaştıkları sorunları çözmeleri için gerekli donanıma sahip olmaları ve farkındalık kazanmaları amaçlanmaktadır. Sınıf ve grup çalışmalarımızın ana eksenini aşağıdaki konular oluşturmaktadır.
• Arkadaşlık Geliştirme
• Duyguları Tanıma ve Empati Geliştirme
• Problem Çözme
• Zorbalıkla Başa Çıkma
• Verimli Ders Çalışma
• Ergenlik Dönemi - Cinsel Gelişim
• Dikkat Geliştirme
• Sosyal Medya ve Teknoloji Kullanımı
• Mesleki Eğitim

Veliye Yönelik Çalışmalar:
• Bireysel Görüşmeler
• Veli Seminerleri
• Aylık Bültenler

Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar:
• Eğitim yöntemleri, öğrenci – veli iletişimi, sınıf değerlendirmeleri ile ilgili olarak öğretmenlerimize bireysel ve grup danışmanlığı yapılmaktadır.