Ermenice

     Ermenice dersindeki hedefimiz anadilimizi doğru, güzel ve etkili kullanan, kendini rahatlıkla ifade edebilen, okuduğunu anlayıp yorumlayabilen, araştıran, eleştiren, sorgulayan, görüş ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen bireyler yetiştirmektir. Başlıca amacımız öğrencilerimizin Ermenice dilinin zenginliği ve estetiği konusunda farkındalık yaratıp bu konuda onları bilinçlendirmektir.
     Birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar kazanımların yapısı ve hiyerarşisi, öğrencilerin “sözlü iletişim”, “okuma” ve “yazma” alanlarında temel becerileri kazanmaları ile birlikte üst düzey bilişsel becerileri geliştirecek şekilde düzenlenmiştir. Dijital ortamlarda hazırlanan etkinlikler ve oyunlarla derslerimiz zenginleştirilir. Özgün ve öğrencilerin seviyelerine uygun okuma metinleri ile öğrencilerin dile karşı olumlu tutum geliştirmeleri sağlanır.