Fen Bilimleri

    Fen Bilimleri dersindeki hedefimiz öğrencilerimizin ilgi ve meraklarını uyandırarak bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmelerini sağlamaktır. Fen bilimleri dersinde edindikleri bilgi ve becerileri günlük yaşantılarında verimli şekilde kullanmaları hedeflerimiz arasındadır.
    Bireysel öğrenci farklılıkları ve farklı öğrenme stillerine sahip öğrenciler göz önünde bulundurularak hazırlanmış ders içi ve ders dışı etkinliklerle, animasyonlarla, videolar ve oyunlarla programımız zenginleştirilmektedir. Derslerimizde işlenen konuların deneyleri yapılmakta, yapılan gezilerle konu pekiştirilmektedir.