Hayat Bilgisi

       Hayat bilgisi dersindeki hedefimiz; öğrencilerimizin temel yaşam becerilerine ve istenen kişisel niteliklere sahip bireyler olarak yetişmelerini ve yaşamda kullanabilecekleri bilgilere ulaşmalarını sağlamak, kendini rahatlıkla ifade edebilen, özgüveni gelişmiş, sosyal duyarlılığı olan öğrenciler yetiştirmektir.
        Dersin etkin olması için konular görsellik içeren panolarla desteklenir. İşlenen konular yardımcı kaynaklar ve interaktif etkinliklerle pekiştirilir. Temalar doğrultusunda sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirilir, geziler düzenlenerek bilginin kalıcı olması sağlanır.