İngilizce

    İngilizce dersindeki hedefimiz, dört temel beceri olan yazma, okuma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmektir. Sınıf bazındaki programlarımız öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre hazırlanıp öğrencileri gerçek dünyada dil kullanımına hazırlamayı hedefler. Ayrıca İngilizce dersleri ile öğrencilerimizin yabancı dil konusunda kendine güvenen, farklı dil ve kültürlere saygı duyan bireyler olarak yetişmeleri hedeflenir.
    Dersler, çeşitli kaynak kitaplar, hikaye kitapları, dijital kitaplar, sunumlar ve drama çalışmaları ile desteklenir. Yapılan çalışmalar sınıf içerisinde farklı metot ve materyaller, oyunlar kullanılarak, öğrencilerin dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.