Matematik

   Matematik dersindeki amacımız, matematiksel okuryazarlık becerilerini geliştirebilecek, matematiksel kavramları anlayabilecek ve bu kavramları günlük hayatta kullanabilecek bireyler yetiştirmektir.Matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirerek, sistemli, dikkatli, sabırlı öğrenciler yetiştirmek ana hedefimizdir.
     Bu doğrultuda derslerimizi konuları işlerken farklı kaynaklardan yararlanır, konu fasikülleri hazırlarız. İnteraktif oyunlar, somut materyaller kullanarak işlenen konuların öğrenciler tarafından özümsemelerini sağlarız.