Müzik

     Müzik dersindeki amacımız, çocuklarımızın müzikal becerilerini geliştirmek, müzik sevgisini aşılamak, geleceğe yönelik yeteneklerini ve ilgilerini ortaya çıkarmada yardımcı ve yol gösterici olmaktır.
     Temel müzik bilgisi, müzik tarihi ve koro çalışmalarını içeren dersimiz, görsel ve işitsel materyallerle desteklenerek işlenmekte, böylece bilginin kalıcı olması hedeflenmektedir. Farklı enstrümanların tanıtımı yapılmakta ve öğrencilerin ilgisi doğrultusunda bu aletleri çalmaları sağlanmaktadır. Ayrıca nota bilgisi renkli ve modern yayınlardan faydalanılarak öğretilir.