Sosyal Bilgiler

 Sosyal Bilgiler dersinde amacımız, öğrencilerimizin; insanlığın bir parçası olduğu bilincini taşıma becerisinden hareketle ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konulara karşı duyarlılığa sahip olmalarını sağlamaktır. Ayrıca öğrencilere yaşadığı çevre ile dünyanın genel coğrafi özelliklerini tanıtmak, toplumsal yaşama dair temel kavram ve terimleri öğretip günlük hayatta kullanmalarını sağlamak hedeflerimiz arasındadır. Bu amaç doğrultusunda güncel olayların yorumu, harita yorumlama, görsel okuma etkinlikleri, yorum yapma, bilgiye ulaşma etkinlikleri yapılmaktadır.