Türkçe

    Türkçe derslerinde amacımız, öğrencilerimizde; dinleme, izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesini esas alarak, Türkçeyi kurallarına uygun, bilinçli, doğru ve özenli kullanmalarını, duygu, düşünce ve hayal dünyalarını geliştirmelerini, bunları etkili bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmelerini sağlamaktır.
    Bunun yanında okuma etkinlikleriyle, okuma, yazma sevgisi ve alışkanlığı kazanmalarını, okuduklarını anlayarak, eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmelerini ve sorgulama becerisi edinmelerini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda okuduğunu anlama, okuma-yazma, soru sorma, cevaplama, düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak ifade etkinlikleri yapılmaktadır