Biyoloji

        Biyoloji dersinde amacımız öğrencilerimizin doğal ve teknolojik dünyayla uyumlu bir anlayış geliştirmelerini sağlamaktır.  9. sınıfta başlayan Biyoloji temeli üzerine her sene yeni bilgiler eklenerek genişletilir ve her öğrenci bir varlık olan insanın doğanın merkezi değil sadece bir parçası olduğu bilinciyle yetiştirilir.  Fen alanından bir meslek seçmeyecek öğrencilerimiz de dahil tüm öğrencilerimizin fen okur yazarlığına katkıda bulunmak amaçlarımız arasındadır. Derslerde soru-cevap, anlatım yöntemlerinin yanı sıra etkin öğrenme sağlayan gözlem, deney, tartışma yöntemlerine yer verilir. Bilgilerin kolaylıkla kavranabilmesi ve içselleştirilebilmesi amacıyla somuttan soyuta geçiş yapılarak ilerlenir.