Ermeni Dili ve Edebiyatı

Okulumuzda anaokulundan başlayarak lise son sınıfa kadar Ermenice dil eğitimi üzerinde hassasiyetle durulmaktadır. Ermenice derslerinde öğrencilerin ana dillerini akıcı ve doğru bir şekilde okuyup yazabilmeleri ve bu dille kendilerini rahatlıkla ifade edebilmeleri sağlanmaktadır. Derslerde başlıca amacımız öğrencilerde Ermenice dilinin zenginliği ve estetiği konusunda farkındalık yaratmak ve bu yönde bilinç geliştirmek, öğrencilere Ermeni Edebiyatı’nı tanıtmak ve onlarda edebi zevk geliştirmek, ayrıca dil aracılığıyla öğrencilerin Ermeni kültürünü özümsemelerini sağlamaktır.
     Tüm bu çalışmaların doğal sonucu olarak da hedefimiz Ermeni dilini ve kültürünü korumak ve tüm bu kültürel mirasları gelecek nesillere aktaracak gençler yetiştirmektir.