İngilizce

İngilizce bölümünün öğretim programı çerçevesinde dört beceriyi geliştirmeyi hedefleyen dil eğitiminin yanı sıra öğrencilerin kişisel ve kültürel gelişimleri üzerinde de önemle durulur. Bu amaçla, öğrenciler Amerikan ve İngiliz edebiyatının önde gelen yazarlarına ait eserleri orijinal dilinde okuyarak dünya görüşü edinir, sınıf içi münazaralara, sunumlara ve projelere ek olarak MUN etkinliklerine katılır, tüm dünyayı etkileyen sorunlardan haber olur, bunlara çözümler üretir ve Erasmus projeleri yürüterek uluslararası alanda kendini ifade etme fırsatı bulur. Dört yıllık İngilizce programı sonunda öğrenciler, ileri düzeyde İngilizce becerileriyle kendilerini akıcı bir şekilde ifade eder.