İspanyolca ve Almanca

         Öğrencilerimizin donanımlı bireyler olarak yetişmeleri amacıyla ikinci yabancı dili eğitimine önem veren okulumuz 9. sınıftan itibaren Almanca ve İspanyolca eğitimine başlamaktadır. 12. sınıftan mezun olan öğrencilerimiz A2 seviyesinde İspanyolca bilgisine sahip olarak mezun olmaktadırlar. Dersleri hem kültürel bakımdan zenginleştirmek hem de eğlenceli hâle getirebilmek için videolar, kısa filmler ve şarkılar kullanılmaktadır. Alman, İspanyol ve Latin Amerika Edebiyatından şair ve yazarların eserlerinden okutularak bu kültürler hakkında bilgi edinmeleri sağlanmaktadır.