Matematik

      Matematik zümresi olarak hedefimiz öğrencilerimizin Matematik dilini kullanabilme yetkinliğini ve problem çözme yeteneklerini geliştirmektir. Matematiğin dersten öte yaşamın içinde olduğunu fark etmeleri, problemlere farklı bakış açılarıyla yaklaşıp, çözüm üretmeleri hedeflenir. Çeşitli etkinlik ve projelerle öğrencilerin araştırarak, sorarak, sorgulayarak derse katılımı sağlanır. Ayrıca 11. ve 12. Sınıf öğrencilerimize üniversiteye giriş sınavlarına hazırlık amacıyla konu anlatımları yapılır, deneme sınavları uygulanır, bireysel ve grup etütleriyle eksikleri telafi edilir.