Türk Dili ve Edebiyatı

       Türk Dili ve Edebiyatı dersinin amacı her şeyden önce toplumda kendini en iyi şekilde ifade edecek muhakeme gücü yüksek öğrenciler yetiştirmektir. Öğrencilerimize evrensel değerlere hakim bir bakış açısı ve Türkçeyi doğru kullanma yetisi kazandırmak en önemli amacımızdır. Okuma, yazma ve dinleme becerilerini geliştirmek, edebi eserlere ilgi duymalarını sağlamak, kitap okuma sevgisi aşılamak başlıca hedefimizdir. Bu doğrultuda yetişen öğrenciler ezberden uzak kalacak, sağlıklı iletişim kuracak ve kendini iyi tanıyıp belli bir bilgi birikimine sahip bir şekilde bundan sonraki eğitim-öğretim hayatına hazır olacaktır.