Gezi İnceleme ve Çevre Kulübü:
Özel Pangaltı Ermeni Anadolu Lisesi Gezi, Tanıtma ve Turizm Kulübü’nün genel amacı; Türk Milli Eğitiminin  genel amaç ve genel ilkelerine uygun olarak öğrencilerimizin çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme,  doğayı sahiplenme duygusunu geliştirerek kalıcı davranış değişiklikleri kazanmalarına destek olmaktır. Yakın çevre ve yurt içi geziler ile toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik değerlerini tanıtma, farklı bakış açıları getirebilme, yaşadıkları şehrin tarihi mirasına merak uyandırma doğrultusunda gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktır. 


Görsel Sanatlar Kulübü:

Görsel sanatlar Kulübünün amacı resme yeteneği olan öğrencilere çizim ve boya  tekniklerini gösterip çizimlerini geliştirmek ve hedefi güzel sanatlar üniversitesi  (grafik ,resim ,moda tasarım ,heykel ,seramik ,  sahne tasarımı vb...) olan öğrencileri sınav doğrultusunda çalıştırmak ve yön göstermektir. Ayrıca Sanat Tarihi  anlatımı ve sergi gezileri gibi kültürel faaliyetlerde bulunup öğrencilerin sanata karşı ilgilerini arttırmaktır.

Sorumlu Öğretmen: Sayat Uşaklıgil

Kültür Edebiyat Kulübü:
Özel Pangaltı Ermeni Lisesi Kültür ve Edebiyat kulübünün genel amacı; Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerimizin sorumluluk duygusunu geliştirmeye, eleştirel düşünebilme ve kendini düzgün ifade edebilme yeteneklerini geliştirerek, edebiyata ve sanatsal etkinliklere ilgi ve merak uyandırma doğrultusunda gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktır.


Kütüphanecilik Kulübü:

Özel Pangaltı Ermeni Anadolu Lisesi Kütüphanecilik Kulübü olarak amacımız öğrencilere kitap okuma zevki ve alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra onlara araştırma, kaynak kullanma ve öğrenme zevki aşılamaktır. Ayrıca gündemi takip etmek adına kütüphanemizde süreli yayınların takibi yapılmaktadır. Öğrencilerimizin okuyup beğendiği kitapların üzerine söyleşiler yapılmaktadır. Okumayı seven, kitaplarla mutlu olan, kitap kokusunu seven herkesi kulübümüze bekliyoruz.MUN (Model Birleşmiş Milletler) Kulübü:
Model Birleşmiş Milletler Kulübü (İngilizce: Model United Nations, MUN), öğrencilerin Birleşmiş Milletler’de bulunan delegelerin rollerini üstlendiği eğitsel bir simülasyondur. Bu kulübe katılan öğrenciler kendileri gibi yüzlerce başka öğrencinin bulunduğu yerel ve uluslararası konferanslara katılırlar. Bu konferanslar aracılığıyla, öğrencilerin dünyadaki sosyo-ekonomik, politik ve kültürel olayları anlamaları, başka ülkeden ve kültürden olan insanların inanç ve değerlerine karşı farkındalık kazanmaları sağlanır. Kulüp etkinlilerine aktif olarak katılan öğrencilerin dünya sorunları, uluslararası politik ilişkiler, parlamento süreçleri gibi konularda bilgi birikimleri artar; topluluk karşısında konuşma, tartışma, akıl yürütme ve problem çözme becerileri gelişir. 

Sorumlu Öğretmen: Sesil Koca


Robotik Kulübü:
Kodlama ve elektroniğe ilgisi olan öğrencilerin katılımı ile Arduino platformunun kullanıldığı robotik kulübünde, platformun sağladığı açık kaynaklar üzerinden elektronik uygulamalar yapılacaktır. Bu uygulamalar UNO kart kullanımı ile LEDler, sensörler, servo motor, LCD panel gibi parçaları kapsamaktadır. Sene sonunda öğrencilerin ortak kararı ile belirlenecek bir projenin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. 

Sorumlu Öğretmen: Melissa Topçu

Satranç Kulübü

Satranç Kulübünde satranç bilgi ve kültürünün oluşturulması, geliştirilmesi ve uygulanması yönünde çalışmalar yapılır. Öğrenciler düzeylerine yakın gruplarda teorik ve pratik çalışmalar yaparlar. İstanbul genelinde yapılan turnuvalarda okulumuzu temsil ederler. 

Sorumlu Öğretmen: Rupen Asaturoğlu 

Spor Kulübü

Öğrencilerimizin gelişim özelliklerini göz önüne alarak onların sağlıklı, dengeli kişilik sahibi, yapıcı yaratıcı ve üretken bireyler olarak yetişmeleri başlıca amaçlarımız arasındadır.
Eğitimin ayrılmaz bir parçası olan spor sayesinde öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda dâhil olabilecekleri spor branşlarında beceri kazanmaları ve takım sporu ruhunu kazanmaları hedeflenmektedir.   
Spor etkinliklerinin tümünü kapsayacak şekilde eğitim verilmekte olup, ağırlıklı olarak BASKETBOL – VOLEYBOL – MASA TENİSİ -  ATLETİZM  branşlarında okul sonrası yapılan antrenmanlar ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Sorumlu öğretmenler: Aksel Barutciyan, Rafi Kalk

Sinema Kulübü:

Sinemayla ilgilenen gençleri bir araya getirip ortak çalışmalar yapmaları için platformlar oluşturmak, sinemanın tarihçesini öğrenmek, filmleri bilinçli izlemek ve yorumlamak, kendi senaryolarımızı yazmak, kendi filmimizi çekmek amacıyla kurulmuş bir kulüptür.
Diğer amaçlarımız arasında da öğrencilerin çevrelerindeki sanatsal faaliyetler hakkında farkındalık kazanmaları adına çalışmalar yapmak, okulda film gösterimleri yaparak kulüp üyelerinin film öncesi ve sonrası film üzerine tartışmalarını sağlamak, filmler hakkında doğru eleştiri yapmak, lise seviyesinde bir öğrencinin sinema konusunda alt yapısını hazırlamak gelmektedir.
Kısa Filmlerimiz ve Ödüllerimiz
Yük- En İyi Senaryo Ödülü
P.K.U Diyeti- En İyi Oyuncu Ödülü
Dönüm NoktasıSivil Savunma Kulübü:

Kulübümüzün danışman öğretmen ve öğrencileri risk faktörlerinin giderek arttığı günümüz koşullarında sivil savunma konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla çalışmalar yürütürler: Bu çalışmalar arasında, olası savaş halinde alınması gereken önlemler ve pozisyonlar; doğal afetler öncesinde ve sonrasında gösterilmesi gereken davranışlar yer almaktadır. Bunlara ek olarak okulumuzda ilk yardım eğitimi ile yangın ve deprem tatbikatlarının yapılması, yardımlaşma ve dayanışmanın güçlendirilmesi konusunda da çalışmalar yürütülmektedir.