Fen Bilimleri

Fen Bilimleri Bölümü olarak amacımız öğrencilerimizi yaparak ve yaşayarak öğrenen, merak eden, araştıran, sorgulayan, bilimsel düşünen, bilimsel gelişmeleri takip eden, doğaya duyarlı, teknolojiyi bilinçli kullanan, araştıran-sorgulayan, etkili kararlar verebilen, problem çözebilen, iş birliğine açık, etkili iletişim kurabilen, sürdürülebilir kalkınma bilinciyle yaşam boyu öğrenen fen okuryazarı bireyler haline getirmektir. Bu amaçla Milli Eğitim müfredatı kapsamında öğrenciler bilgilendirilir ve kendi yaptıkları bireysel araştırmalarını arkadaşlarına sunumlar yaparak paylaşır. Edindikleri teorik bilgileri laboratuvar ortamında ve gezilerle somutlaştırır. Ayrıca liseye giriş sınavlarına yönelik ek çalışmalar ve deneme sınavları yapılır.