İngilizce

    Dört yıllık ortaokul İngilizce programı çerçevesinde dört beceriyi geliştirmeyi hedefleyen temel dil eğitimi verilir. Öğrenciler okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini geliştirir; tartışmalar, sunumlar ve performanslar yoluyla fikirlerini ifade eder. Okutulan metinler ve kitaplar kişisel ve kültürel gelişimlerine katkı sağlar.
    Derslerde okutulan İngilizce orijinal çocuk kitaplarının yanı sıra, öğrenci okul kütüphanesinden ve çevrimiçi okuma platformlarından faydalanarak bağımsız okuma alışkanlığı edinir. Tüm bunların yanı sıra, öğrenciler yıl boyunca edindikleri bilgileri çeşitli aktivitelerle ( tiyatro, müzikal, Teen Talk vb) eğlenerek sunar