Matematik

     Matematik zümresi olarak hedefimiz öğrencilerimizin, matematik dilini kullanabilme ve problem çözme becerilerini geliştirmek, matematiğin yaşamın içinde olduğunu fark ederek karşılaştıkları durumlara farklı bakış açılarıyla yaklaşıp, çözüm üretebilmelerini sağlamaktır.
     MEB müfredat konuları etkili ders anlatımı ve uygulamalarla öğrencilere sunulur. Edinilen bilgi çeşitli performans ödevleri, proje çalışmaları ve iletişim teknolojileri aracılığı ile pekiştirilir. Ayrıca liseye giriş sınavlarına yönelik çalışmalar yapılır ve deneme sınavları uygulanır.