Sosyal Bilimler

 Gelişen teknoloji ve değişen yaşam koşulları bilginin değişebilmekte olduğunu ve sahip olunan bilginin uygulama olmaksızın tek başına yeterli olamayacağını hepimize gösterir. Bu amaçla Sosyal bilimler, öğrencilerin toplum ve toplumsal kurumlar ile tanışmaya başladığı gelişim döneminde topluma uyumunu kolaylaştırmayı hedefler. Sosyal Bilimler dersi öğrencilerimize farklı bakış açıları ile olayları yorumlama becerisi kazandırır, yaşadığı toplumun kültürel değerlerine ve toplumsal sorunlarına ayrıca evrensel değerlere karşı farkındalık oluşturur. Bilimsel değerler ışığında ve sorgulamaya dayalı bir felsefe ile hareket etmeyi öğrenen öğrencilerimiz saygı çerçevesinde eleştirir ve her türlü eleştiriyi kabul ederler.
        Sosyal Bilgiler dersi çalışmalarını görsellere dayandırır. Konularla ilgili filmler seyredilir, müzeler, kütüphaneler ve sergiler ziyaret edilerek öğrencilerin edindikleri bilgileri içselleştirmeleri sağlanır.