Türkçe

    İnsanlarla sözlü ve yazılı iletişim kurmanın ve kendini en doğru şekilde ifade etmenin daha da önem kazandığı günümüz toplumunda Türkçe dersinde çocuklarımızı okuyan, okuduğunu anlayan, anladığını yorumlayabilen; soran, araştıran, üreten bireyler olmaları yönünde verdiğimiz eğitimle destekliyoruz.
    Bir taraftan dilin kurallarını ve inceliklerini öğretirken diğer taraftan da onları yaptığımız yaratıcı yazma, drama ve tiyatro çalışmaları ile işin mutfağına sokuyoruz. Böylece öğrencilerimizin kendilerini ve çevresindekileri sevmelerini, kendisinin olduğu kadar başkalarının fikirlerine de saygı duymalarını; çok yönlü, eleştirel düşünebilme yetisine sahip, çevre ve dünya sorunlarına duyarlı, girişimci bireyler olmalarını sağlayarak onları gelecek yaşamlarına en iyi şekilde hazırlamayı hedefliyoruz.