TEMA Vakfı Sıfır Atık Eğitim Projesi

Okulumuz 4.sınıf öğrencileri TEMA Vakfı'nın Sıfır Atık Eğitim Projesi'ne katıldılar.
Proje, TEMA'nın proje sorumluları tarafından iki ders saati süresince oyun tabanlı dijital etkinlik ve yaparak yaşayarak öğrenme modeline uygun oyun etkinliğiyle gerçekleşti.
Öğrencilerimiz proje etkinlikleri boyunca çok eğlenirken doğal varlıkların korunması, doğa dostu tüketim alışkanlıkları, atık yönetimi gibi konularda farkındalık geliştirerek "Sıfır Atık" yaklaşımını tanımaya ve benimsemeye çalıştılar.